Dla akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy.

 1. Statut treść jednolita
  • wg stanu na dzień 01.12.2021 roku PDF
 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2020
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF
  • dokumenty finansowe 2019: PDF, PDF, PDF, PDF
 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał
  • dokumenty finansowe 2020: PDF, PDF, PDF
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 10’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwały PDF
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 11’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 12’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 01’2022
  • ogłoszenia o WZ, porządek PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF, PDF
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 04’2022
  • ogłoszenia o WZ, porządek PDF
  • projekty uchwał PDF
 9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2022
  • ogłoszenia o WZ, porządek PDF

Dematerializacja akcji

 • Wezwania PDF, PDF, PDF, PDF, PDF,
  Powiadomienia ogólne
 • Zawiadomienie 2021-01-25 PDF,
 • Zawiadomienie 2021-11-18 PDF,
 • Zawiadomienie 2021-11-24 PDF,
 • Zawiadomienie 2022-03-08 PDF,

Emisja akcji

 • Zawiadomienie 2022.06.28 PDF, PDF,