Dla akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy.

 1. Statut treść jednolita
  • wg stanu na dzień 01.12.2021 roku PDF
 2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2020
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF
  • dokumenty finansowe 2019: PDF, PDF, PDF, PDF
 3. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał
  • dokumenty finansowe 2020: PDF, PDF, PDF
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 10’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwały PDF
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 11’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 12’2021
  • ogłoszenia o WZ, porządek obrad PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 01’2022
  • ogłoszenia o WZ, porządek PDF
  • projekty uchwał PDF, PDF, PDF
 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 04’2022
  • ogłoszenia o WZ, porządek PDF
  • projekty uchwał PDF

Dematerializacja akcji

 • Wezwania PDF, PDF, PDF, PDF, PDF,
  Powiadomienia ogólne
 • Zawiadomienie 2021-01-25 PDF,
 • Zawiadomienie 2021-11-18 PDF,
 • Zawiadomienie 2021-11-24 PDF,
 • Zawiadomienie 2022-03-08 PDF,