ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
NIP: 522-000-48-47
tel. (0-22) 577 05 00;
fax. (0-22) 577 05 05

Godziny pracy:
pon-pt: 8.00 - 16.00

Adres email:
info@lopuszanska36.com.pl

Wynajem powierzchni:
tel. (0-22) 577 05 88;
najem@lopuszanska36.com.pl

KRS 0000125384 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 720.000 zł wpłacony w całości

Informacje dla Akcjonariuszy