I. Informacje dla Akcjonariuszy.

1. Statut – treść jednolita

wg stanu na dzień 01.01.2020 roku Statut.pdf

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2020

- ogłoszenia o WZ, porządek obrad Ogłoszenie_o_WZA_LN_SA.pdf

- projekty uchwał Uchwaly.pdf

- dokumenty finansowe 2019: Spr_Zarzadu.pdf, Opinia.pdf, Spr_finansowe.pdf, Sprawozdanie_RN.pdf

3. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2021

- ogłoszenia o WZ, porządek obrad Ogłoszenie_o_WZA_LN_SA_za_2020.pdf

- projekty uchwał

- dokumenty finansowe 2020: Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf, 2020-Opinia.pdf, Spraw_finansowe_2020.pdf

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 10'2021

- ogłoszenia o WZ, porządek obrad Ogłoszenie o NWZA ŁN SA 2021 - rejestr.pdf

- projekty uchwały Uchwala.pdf

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 11'2021

- ogłoszenia o WZ, porządek obrad Ogłoszenie o NWZA ŁN SA 2021'11 - kapital.pdf

- projekty uchwał Uchwala_I.pdf, Uchwala_II.pdf

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 12'2021

- ogłoszenia o WZ, porządek obrad Ogłoszenie o NWZA ŁN SA 2021'12 - kapital.pdf

- projekty uchwał Uchwala_I.pdf, Uchwala_II.pdf

II. Dematerializacja akcji

Wezwania Wezwanie I.pdf, Wezwanie II.pdf, Wezwanie III.pdf, Wezwanie IV.pdf, Wezwanie V.pdf

Powiadomienia ogólne

Zawiadomienie 2021-01-25 Zawiadomienie_I.pdf, Zawiadomienie 2021-11-18 Zawiadomienie_II.pdf